2012

Generalforsamling 2012

  • Indkaldelse med dagsorden
  • Beretning 2011
  • Årsregnskab 2011 og budget 2012
  • Indkomne forslag
  • Referat