Kommunale planer

Kommunale planer

Kommuneplaner er kommunens overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer. Planen omfatter bl.a. placering af boliger, rekreative områder, trafikbetjening, placering af erhvervsområder mv. Kommunerne har i forbindelse med kommunalreformen overtaget en del af de planlægningsopgaver, amterne tog sig af. Det betyder, at kommuneplanerne fremover både skal indeholde planer for byerne og det åbne land. Kommuneplanen gælder for en periode på 12 år. Hver fjerde år skal kommunalbestyrelsen vurdere om der er brug for en ny plan eller om den eksisterende plan skal ændres.

Kommuneplan Roskilde 2013